FordypningsLab

FordypningsLab er et fordypningstilbud for elever i kulturskolene i Indre Fosen, Ørland og Åfjord kommune.

Dans

Visuell kunst

Sangteater

Musikk

logoen til Å!.

Om FordypningsLab

FordypningsLab skal være en inspirerende arena hvor motiverte elever med særskilte forutsetninger møtes under ledelse av høyt kvalifiserte kulturskolelærere og eksterne mentorer. 

Dette er en læringsarena for kulturskoleelever og kulturskolelærere på tvers av kommunegrenser, der vi har fokus på kunstnerisk kvalitet, delingskultur, relasjoner og kontinuerlig utviklingsarbeid. Det undervises i musikk, dans, teater og visuelle kunstfag.

logoen til Å!.

Hva skjer på FordypningsLab?

Helgesamlinger, forestillinger og workshops er en del av FordypningsLab.

logoen til Å!.

Fordypning i Trondheim

Trondheim kulturskole har et eget fordypningstilbud til elever som har kommet langt i sitt fag og er særlig interesserte og motiverte til å utvikle seg videre. Elever fra kulturskoler i hele Trøndelag kan søke om plass. Opptak gjøres etter opptaksprøver. Fordypning gis i følgende fag:

 

  • Lørdagsskolen – klassisk musikk
  • Lørdagsskolen – visuelle kunstfag
  • TAKT – rytmisk musikk
  • Fordypning scenekunst – Teater, Dans, Sirkus
 
Søknadsfrist er 01. mai.
 
logoen til Å!.

Kontaktinformasjon

Brian Christer Nebb Rånes

Kulturskolerektor