Grendahistorier fra Åfjord

Identitet og samhold – mennesker som deler både like og ulike erfaringer og interesser. Et levd liv, og et liv å leve.