Jakt, fiske og hytteutleie

Åfjord fjellstyre tilbyr jakt, fiske og hytteutleie på 171 450 dekar statsallmenning.

Å oppleve

Få fantastiske naturopplevelser

Åfjord fjellstyre tilbyr jakt, fiske og hytteutleie på 171 450 dekar statsallmenning. Fjellstyret her 3 utleiehytter og tilbyr variert småvilt-, og storviltjakt. Dette er fordelt på to statsallmenningene Nordallmenningen og Sørallmenningen. Fjellstyret har også et naust med båt til fri bruk i Langvatnet på Nordallmenningen. Hos oss kan du få fantastisk naturopplevelser i hjertet av Fosen.

Velkommen til fjells!