Åfjord kulturskole

Åfjord kulturskole tilbyr undervisning i musikk, dans, sangteater og visuell kunst. Vi underviser elever i alle aldre ved Å!, Åset skole, Stoksund oppvekstsenter og Brandsfjord skole.

Dans

Visuell kunst

Sangteater

Musikk

logoen til Å!.

Om Åfjord kulturskole

Kulturskolen har omtrent 170 elever og 210 elevplasser. I tillegg nås et hundretalls elever i alle aldre gjennom samarbeid med helse og velferd, barnehage, grunnskole, videregående skole, Åfjord fritidsklubb. Kulturskolen drifter også UKM (Ung kultur møtes) og DKS (Den kulturelle skolesekken).

logoen til Å!.

Hva skjer i kulturskolen?

Få et innblikk i undervisningen, nyt øyeblikk fra forestillinger, konserter og utstillinger, og hold deg oppdatert på nyheter.

logoen til Å!.

Undervisning for alle

Vi har spesialkompetanse på tilrettelagt musikkundervisning. I tillegg samarbeider vi med verdensledende eksperter om å utvikle teknologiske løsninger for elever med særskilte behov.

logoen til Å!.

Dedikerte lærere med høy kompetanse

Våre lærere har flere tiårs erfaring som pedagoger. De har også skrevet og publisert barnesanger, dikt og fagbøker. De har holdt utstillinger og spilt konserter nasjonalt og internasjonalt.

 

logoen til Å!.

Priser, moderasjon og friplass

En elevplass i kulturskolen skal være tilgjengelig for alle. Våre semesteravgifter er blant landets rimeligste, vi har rause ordninger for søsken- og flerfagsmoderasjon, og tilbyr gratis undervisning (friplass) til de som trenger det.

Åfjord kulturskole styrer etter rammeplanen
logoen til Å!.

Praktisk informasjon

Undersøk årsplaner, les møtereferater eller studer rammeplanen for kulturskolen.

Samarbeidspartnere

UKM Norge

Ung kultur møtes (UKM) skaper møteplasser for kreativ ungdom.

Tromsø kulturskole – SKUG

SKUG-senteret ved Tromsø kulturskole er et ressurssenter for tilpasset musikkundervisning. SKUG utvikler datateknologi, tilgjengelighetsteknologi og musikkteknologi for å la flere få muligheten til å musisere.

Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene.

Åfjord fritidsklubb

Åfjord Fritidsklubb er et åpent og inkluderende treffpunkt for barn og unge i kommunen. Ved å vise toleranse og respekt vil klubben legge til rette for at alle skal finne sin plass og trives.

DKS Trøndelag

Den kulturelle skolesekken (DKS) gir kunst- og kulturopplevelser på et profesjonelt nivå til barn og unge.

Roret kulturforetak

Roret KF driver Ørland kulturskole som er med i samarbeidet om Fordypningslab. Ørland kulturskole har undervisning innen fagene musikk, dans, drama/teater, visuelle kunstfag, film/media, trening og skøyter.

Indre Fosen kulturskole

Indre Fosen kulturskole er aktør i Fordypningslab-samarbeidet. Kulturskolen har cirka 400 elevplasser og 16 lærere, og tilbyr undervisning i musikk, dans, teater, foto og visuelle kunstfag.
logoen til Å!.

Kontaktinformasjon

Brian Christer Nebb Rånes

Kulturskolerektor