Åfjord kulturskole

Åfjord kulturskole tilbyr undervisning i musikk, dans, sangteater og visuell kunst. Vi underviser elever i alle aldre ved Å!, Åset skole, Stoksund oppvekstsenter og Brandsfjord skole.

logoen til Å!.

Om Åfjord kulturskole

Kulturskolen har omtrent 180 elever, som opptar cirka 210 elevplasser. I tillegg nås et hundretalls elever i alle aldre gjennom samarbeid med helse og velferd, barnehage, grunnskole, videregående skole, Åfjord fritidsklubb. Kulturskolen drifter også UKM (Ung kultur møtes) og DKS (Den kulturelle skolesekken).

logoen til Å!.

Arrangementer

logoen til Å!.

Søk plass i kulturskolen!

Drømmer du om å mestre et instrument, bli trygg på scenen eller utfolde deg i den visuelle kunstens verden? 

Søk plass her!

logoen til Å!.

Våre fagtilbud

Musikk, sangteater, visuell kunst og dans er kulturskolens fagdisipliner. Les mer om tilbudene her:

logoen til Å!.

Dedikerte lærere med høy kompetanse

Vi har åtte svært dedikerte lærere med flere tiårs erfaring som pedagoger. Våre lære har også skrevet og publisert barnesanger, dikt og fagbøker. De har holdt utstillinger og spilt konserter nasjonalt og internasjonalt. 

 

logoen til Å!.

Mer informasjon

Ønsker du å vite mer om kulturskolen, priser, eller har praktiske spørsmål? 

Besøk vår kommunale nettside.

logoen til Å!.

Undervisning for alle

Vi har spesialkompetanse på tilrettelagt musikkundervisning. I tillegg samarbeider vi med verdensledende eksperter om å utvikle teknologiske løsninger for elever med særskilte behov.

logoen til Å!.

Kontaktinformasjon

Brian Christer Nebb Rånes

Kulturskolerektor