Priser, moderasjon og friplass

Her finner du priser og informasjon om moderasjon og friplass for Åfjord kulturskole. 

Dans

Visuell kunst

Teater

Musikk

Ordinært tilbud

kr 1175 Semester
 • Individuell-/gruppeundervisning i musikk, visuell kunst eller sangteater
 • 38 uker - hele skoleåret
 • Samspill, konserter, forestillinger og utstillinger
 • Fra 2. trinn, ingen øvre aldersgrense

Dans

kr 1175 Semester
 • Gruppeundervisning i dans
 • 38 uker - hele skoleåret
 • Forestillinger
 • Å, Brandsfjord skole
 • Fra 1 år, ingen øvre aldersgrense

Småkultur

kr 624 Semester
 • Kulturkarusell i musikk, dans, visuell kunst og teater
 • Gruppeundervisning
 • 8 uker per semester
 • Åset, Stoksund oppvekstsenter, Brandsfjord skole
 • For 1. trinnselever

Moderasjons- og friplassordninger i kulturskolen

Søskenmoderasjon og flerfagsmoderasjon gis til elever under 18 år: 

 • 2. barn (elevplass)/2. tilbud gis 30 % moderasjon. 

 • 3. barn (elevplass)/3. tilbud gis 50 % moderasjon. 

 • Utover 3. barn (elevplass) gis 50 % moderasjon. 

 • Utover 3. tilbud pr. barn gis ingen moderasjon. 

Det gis ikke moderasjon for deltakelse på korte kurs, workshops, og liknende som ikke inngår i kulturskolens ordinære tilbud, dansetilbud og småkulturtilbud. 

Husholdninger med lav inntekt kan søke om friplass i kulturskolen. Inntektsgrensen tilsvarer inntektsgrensen for Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis kjernetid til 2-, 3,- 4- og 5-åringer:  

 • Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen 598 825 kroner. 

Frist for å søke om friplass er 15.09. 

Moderasjon beregnes automatisk i SpeedAdmin.

Betalingsbetingelser for elevplass i kulturskolen

Betaling 

Som hovedregel skal alle påmeldte elever betale semesterkontingent for høstsemesteret og for vårsemesteret. Utsendelse av faktura gjøres i oktober for høstsemesterets kontingent og i mars for vårsemesterets kontingent.

Unntak ved sen påmelding 

Dersom eleven melder seg på et tilbud etter halvgått semester gis det rabatt for avkortet semester på 30%. Med påmelding etter halvgått semester menes påmelding fra og med uke 43 for høstsemesteret og uke 12 for vårsemesteret.

Det gis ikke rabatt for sen påmelding i perioden fra semesterstart til halvgått semester.

Avmelding 

Avmeldingsfrist for påfølgende skoleår er 15.05. Ved avmelding senere enn 15.05., faktureres det for påfølgende semester.

Ved særskilt kortvarig deltakelse på et undervisningstilbud kan det søkes om bortfall av betalingskrav. Søknad må sendes kulturskolen i forkant av utsending av faktura i november for høstsemesteret og april for vårsemesteret.

Dersom eleven har deltatt i undervisning i høstsemesteret, men melder seg av tilbudet i forkant av vårsemesteret, faktureres det ikke for elevplass i vårsemesteret.

Kulturskolen sender ut påminnelse i forkant av avmeldingsfrist.