båtlivet

Åfjordsbåten kystlag

Det knyttes mye historie og sterke tradisjoner til Åfjordsbåten. De er blitt brukt til fiske og frakt helt tilbake til 1700-tallet.