museum

Fredmoen Museum

Fredmoen er et laksefiskemuseum ved Stordalselva i Åfjord. Bygget ble etablert som husmannsplass under prestegården i 1840. I 1900-1980 var det stort sett engelske laksefiskere som holdt til her.

Sylternmuseet

Siden 1990-tallet har vi samlet flere eldre maskiner, som i sin tid la grunnlaget for dagens drift. Noen av maskinene har opprinnelig vært i firmaets eie, mens andre tilsvarer maskiner som var i drift hos oss gjennom 1950-tallet og opp til 1980-tallet.