ølprodusent

Stokkøy Bryggeri

Stokkøy Bryggeri produserer ekte håndverksøl i batcher på 700 liter, hovedsaklig til dagligvare i Trøndelag og til lokale skjenkesteder.