Teater

Teater kombinerer sang, dans og skuespill. Vi jobber separat med de ulike delene og setter dem sammen til forestillinger. 

Dans

Visuell kunst

Musikk

logoen til Å!.

Barneteater (2. og 3. trinn)

Barneteater er et nytt tilbud i kulturskolen fra skoleåret 24/25.
Her vektlegger vi glede, mestring og trygghet i gruppa.
Vi arbeider med bevegelse, fortelling, dramatisering og rollelek for å uttrykke oss på scenen.

logoen til Å!.

Sangteater (fra 4. trinn)

Ved hjelp av improvisasjon, drama/teaterøvelser, stemmebruk og tekstarbeid, blir elevene komfortable på scenen og får delta på en årlig oppsetning. Formidling er i fokus. 

Tilbudet gis i blackboxen på Å!

logoen til Å!.

Kontaktinformasjon

Brian Christer Nebb Rånes

Kulturskolerektor