Tilrettelagt undervisning

Åfjord kulturskole tilbyr tilrettelagt undervisning i musikk.

Dans

Visuell kunst

Teater

Musikk

logoen til Å!.

Hva er tilrettelagt musikk?

Alle skal ha mulighet til å spille musikk og oppleve mestring. 

Noen elever har ikke et godt nok utbytte av vanlig undervisning. Dette kan være elever med utviklingshemming, kognitiv funksjonsnedsettelse eller bevegelsesutfordringer. De vil få undervisning som er tilrettelagt for deres behov. Bl.a. vil:

  • undervisningstiden utvides.
  • andre strategier for innlæring og notasjon tas i bruk, som bruk av fargesystemer.
  • musikkinstrumentet tilpasses elevens forutsetninger. Dette kan være å bruke øyestyring, ulike «pads», eller en ombygget gitar.
logoen til Å!.

Lydløsst

Lydløsst er blitt et av Åfjords mest-turnerende band med jevnlige konserter lokalt, regionalt og nasjonalt. De øver sammen ukentlig og ledes av Kaja Lid og Axel Frønes. 

logoen til Å!.

Øyestyrt E-musikk

Vi benytter et øyestyrt musikkprogram i deler av vår tilrettelagte musikkundervisning. Programmet bruker en øyestyringsplanke for å registrere øyets bevegelser for så å oversette bevegelsene til lyd. 

I videoen til høyre kan dere se og høre elev Gjermund Sandvik og kulturskolelærer Kaja Lid fortelle om, og bruke E-musikk til å fremføre «Drøm» av Erik Bye.

Programmet kan også brukes med touch.

Ved bruk av teknologien kan en elev som er forhindret fra å bruke armene likevel spille piano, gitar og mer. Programmet er utviklet av SKUG i samarbeid med Tim Anderson fra Inclusive Music i York, og vår musikkterapeut, Kaja Lid har underveis bidratt med innspill om forbedringer i programvaren. Målet er å gi enda flere muligheten til å musisere – på egne premisser. 

logoen til Å!.

Kontaktinformasjon

Brian Christer Nebb Rånes

Kulturskolerektor