Visuell kunst

Finn ditt uttrykk!

Dans

Visuell kunst

Sangteater

Musikk

logoen til Å!.

Kunstfag (fra 5. trinn)

Gjennom å prøve ulike materialer og temaer skal elevene få utvikle sin kreativitet, finne sitt uttrykk og føle glede og mestring. 

Gjennom året vil vi derfor jobbe med ulike temaer og forskjellige materialer. Tegning og maling vil bestandig stå sentralt, men vi vil også ha ulike prosjekter i tredimensjonale materialer som tre, gips og leire. Foto og film er også emner vi er innom. 

Elevene har utstillinger i løpet av året. 

logoen til Å!.

Kontaktinformasjon

Brian Christer Nebb Rånes

Kulturskolerektor